Δραστηριότητες για νήπια: Γνωρίστε το χώρο εργασίας σας στο παιδί σας

Το νήπιό σας έχει πολλά ακόμα να καταλάβει για τον κόσμο και τους ανθρώπους. Είναι καλή ιδέα να αφήσετε το παιδί σας να δει πραγματικά τι συμβαίνει όταν εργάζεστε ή κάνετε κάποια εθελοντική εργασία. Διευρύνει τον κόσμο του καθώς εκτίθεται σε καθημερινές καταστάσεις και δομές εκτός της οικογενειακής ζωής. Εάν μπορείτε να το κανονίσετε, αξίζει να πάρετε το παιδί σας στο γραφείο ή στο κατάστημα.

Διευρύνετε τον κόσμο του. Σας παρέχουμε προτάσεις που θα βοηθήσουν ώστε μια τέτοια επίσκεψη να ωφελήσει το μικρό σας και να μπορείτε να τη διαχειριστείτε τόσο εσείς όσο και οι συνάδελφοί σας.

Μιλήστε πρώτα στον εργοδότη.Μπορεί ήδη να έχουν καθιερωθεί ημέρες επίσκεψης των παιδιών στην εταιρεία. Εάν δεν έχουν μπορεί να θέλετε να ξεκινήσετε εσείς το θεσμό, καθώς θα κάνει καλό στις δημόσιες σχέσεις, αλλά και στο χτίσιμο καλύτερου ηθικού εντός της εταιρείας.

Εάν, τελικά, φέρετε το παιδί σας, ενημερώστε έγκαιρα τους συναδέλφους σας για να μην υπάρξουν εκπλήξεις.

Διαλέξτε μια κατάλληλη ώρα. Τα μικρά παιδιά έχουν καλύτερη διάθεση το πρωί ενώ τα παιδιά που πάνε σχολείο τα καταφέρνουν καλύτερα με απογευματινές επισκέψεις. Σκεφτείτε πότε συμβαίνουν ενδιαφέροντα πράγματα και πότε η παρουσία του παιδιού θα ενοχλήσει λιγότερο. Κρατήστε την επίσκεψη σύντομη.

Συγκατάθεση στη χρήση cookies