Πρόωρα μωρά

Αν γεννήσετε πριν την 37η εβδομάδα, το μωρό σας μπορεί να θεωρηθεί πρόωρο. Τα πρόωρα βρέφη χρειάζονται ειδική φροντίδα και προσοχή για να αναπτυχθούν και να γίνουν δυνατά και υγιή μωρά.

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ