Εκπαίδευση τουαλέτας

Το να κάνει τσίσα ή κακά σε γιογιό σαν μεγάλο παιδί είναι ένα πολύ σημαντικό ορόσημο. Δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά θα τα καταφέρει με θετική ενθάρρυνση!

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ