terms and conditions

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ «WWW.PAMPERS.GR»

H εταιρεία «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ Ελλάς Μ.Ε.Π.Ε.» (Αγίου Κωνσταντίνου 47, Μαρούσι, τηλ. 210-8764000), εφεξής καλούμενη «η Διοργανώτρια», διοργανώνει προωθητική ενέργεια για τα προϊόντα «Pampers», με τους εξής όρους και προϋποθέσεις.

Η εταιρεία 47 Purity Street (Μαραθωνοδρόμου 74, Μαρούσι, τηλ. 211 0194705, e-mail: info@47puritystreet.com) έχει αναλάβει το διαχειριστικό μέρος της προωθητικής ενέργειας.

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι διαμένουν νομίμως στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι των εταιρειών Πρόκτερ & Γκαμπλ Ελλάς Μ.Ε.Π.Ε. και 47 Purity Street, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς αυτών πρώτου και δευτέρου βαθμού.

2. Η διάρκεια της προωθητικής ενέργειας ορίζεται σε μήνες, αρχίζει στις 1/07/2017, ώρα 00.00.01 και θα λήξει στις 30/11/2017, ώρα 23.59.59.

Κατά το διάστημα αυτό, θα υπάρξουν συνολικά πέντε (5) διαφορετικές περίοδοι συμμετοχής, διάρκειας ενός μηνός η καθεμία. 

Κάθε περίοδος αρχίζει την 1η ημέρα του μήνα και λήγει την τελευταία μέρα του μήνα. 

Συγκεκριμένα: 

  • 01/07/2017 – 31/07/2017,
  • 01/08/2017 – 31/08/2017,
  • 01/09/2017 – 30/09/2017,
  • 01/10/2017 – 31/10/2017,
  • 01/11/2017 – 30/11/2017 

3. Οι ενδιαφερόμενοι που δικαιούνται συμμετοχής στην παρούσα προωθητική ενέργεια θα πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.pampers.gr και να εγγραφούν ως μέλη στην «κοινότητα» pampers lovesleepplay, συμπληρώνοντας όλα τα ζητούμενα στοιχεία τους στα αντίστοιχα πεδία, δηλώνοντας και ότι συναινούν με τους όρους εγγραφής στην εν λόγω ιστοσελίδα και ότι επιθυμούν να λαμβάνουν με email ή/και ταχυδρομικά όλες τις πρόσφατες προσφορές και τα νέα των Pampers.  Στη συνέχεια θα πρέπει να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο της έρευνας που διεξάγουν τα Pampers, την οποία θα λάβουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια δεν απαιτείται αγορά κάποιου προϊόντος.

4. Κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας θα γίνουν συνολικά πέντε (5)  κληρώσεις. Σε κάθε κλήρωση θα συμμετέχουν όσοι εγγραφούν στο pampers.gr και απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο της έρευνας που διεξάγουν τα Pampers κατά την αντίστοιχη περίοδο, αλλά και όσοι εγγράφηκαν και απάντησαν στο ερωτηματολόγιο στις εκάστοτε προηγούμενες περιόδους και δεν κέρδισαν.  Επίσης, όσοι έχουν ήδη εγγραφεί και λάβουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το ερωτηματολόγιο και απαντήσουν θα συμμετέχουν στις κληρώσεις. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής αποκτούν δικαίωμα να λάβουν μέρος σε όλες τις κληρώσεις, αλλά κάθε συμμετέχων μπορεί να κερδίσει ένα μόνο δώρο, ενώ και κάθε νοικοκυριό μπορεί να κερδίσει ένα μόνο δώρο.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων κερδίσει οποιοδήποτε δώρο, δεν θα δικαιούται συμμετοχής στις επόμενες κληρώσεις.

5. Όλες οι κληρώσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά, με χρήση ειδικού λογισμικού που αποκλείει πιθανότητα ανθρώπινης παρέμβασης και εξασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Ημερομηνίες κληρώσεων: 22/08/2017, 19/09/2017, 17/10/2017, 21/11/2017, 19/12/2017 για τις αντίστοιχες περιόδους συμμετοχής.

Οι κληρώσεις θα πραγματοποιούνται στα γραφεία της εταιρείας «47 Purity Street» (Μαραθωνοδρόμου 74, Μαρούσι). Από κάθε κλήρωση θα αναδεικνύονται με τυχαίο τρόπο:

Ένας (1) τυχερός που κερδίζει πάνες Pampers για έναν ολόκληρο χρόνο.

Επίσης, θα κληρώνονται και επιλαχόντες για την περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιο νικητή ή δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής του.

Όσον αφορά το μεγάλο δώρο κάθε κληρώσεως Pampers για έναν ολόκληρο χρόνο, διευκρινίζεται ότι έχει υπολογισθεί με βάση το μέσο όρο κατανάλωσης που είναι 5 πάνες / ημέρα και περιλαμβάνει συνολικά 40 οικονομικές συσκευασίες πάνες Baby Dry.

Οι τυχεροί θα δηλώσουν την ηλικία του μωρού τους ώστε οι πάνες να καλύπτουν όλες τις αντίστοιχες ανάγκες, κατά τη διάρκεια του έτους.

6. Τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα πράγματα.

7. Η εταιρεία ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε με e-mail επικοινωνίας: info@lifeltd.gr, θα ενημερώνει τους τυχερούς με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ή μέσω του αριθμού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής και θα τους δοθούν οδηγίες για την παραλαβή των Δώρων τους.

Επίσης, τα ονόματα όλων των Νικητών θα ανακοινωθούν μέσω της ιστοσελίδας www.facebook.com/epithimies.

7.1. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους τυχερούς ή δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής του εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία της κληρώσεως, η συμμετοχή ακυρώνεται και ο τυχερός χάνει το δώρο του.

 7.2. Η παράδοση των Δώρων θα γίνεται από courier με χρέωση της Διοργανώτριας, στη διεύθυνση που θα δηλώσουν οι τυχεροί κατά την επικοινωνία με την εταιρεία. Ο κάθε νικητής θα παραλάβει τα δώρα του σε δύο (2) διαφορετικές αποστολές. Η παράδοση των δώρων θα ολοκληρώνεται έως και έξι (6) μήνες από την πιστοποίηση των στοιχείων των νικητών. Για την παραλαβή του Δώρου απαιτείται η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία.

7.3. Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας, βλάβης ή καταστροφής του Δώρου μετά την παράδοσή του στον δικαιούχο και ο δικαιούχος αποδέχεται ότι σε μία τέτοια περίπτωση αυτό δεν αντικαθίσταται.

Επίσης, τα ονόματα όλων των νικητών θα ανακοινώνονται μέσω της ιστοσελίδας www.facebook.com/epithimies.

Ειδικά όσον αφορά τις πάνες που κερδίζουν οι νικητές του μεγάλου δώρου, θα γίνονται τακτικές παραδόσεις κάθε 2-3μήνες, μετά από σχετική επικοινωνία με τον νικητή.

8. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να ακυρώσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα, του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους.

9. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να ζητήσει την αποστολή επιπλέον στοιχείων ταυτότητας και επικοινωνίας από κάθε συμμετέχοντα, προκειμένου να προβεί σε επιβεβαίωση της ταυτότητάς του.

Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά την ανέλεγκτη κρίση της Διοργανώτριας, υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις χειραγώγησης της διαδικασίας συμμετοχής ή οποιασδήποτε άλλης επιλήψιμης πρακτικής, η Διοργανώτρια θα έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τον συγκεκριμένο συμμετέχοντα και να μην τον αναδείξει ως νικητή. Στην περίπτωση αυτή, ο εν λόγω συμμετέχων χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του δώρου, το οποίο τίθεται στην διάθεση της Διοργανώτριας.

10. Η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που θα συλλεχθούν κατά τη διάρκεια της παρούσης προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997. Το συγκεκριμένο αρχείο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή διαφημιστικού υλικού και δειγμάτων προϊόντων της Procter & Gamble, μόνον εφόσον οι συμμετέχοντες έχουν παράσχει τη σχετική συναίνεσή τους προς τούτο. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε, και χωρίς επιβάρυνση, την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή στοιχείων του που τηρούνται στο Αρχείο, κατά τους όρους του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει.

11. Η Διοργανώτρια διατηρεί τo δικαίωμα vα μεταβάλει τoυς Όρoυς Συμμετοχής στην παρούσα προωθητική ενέργεια κατά την ανέλεγκτη κρίση της.

Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα www.facebook. com/epithimies και θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες.

Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει αναφορικά με τις εν λόγω τροποποιήσεις.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα vα ακυρώσει την παρούσα προωθητική ενέργεια για σπουδαίο λόγο.

12. Ευθύνη

12.1. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια & ο Τεχνικός Σύμβουλος δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές της Προωθητικής Ενέργειας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων χρηστών εκ των άνω αιτιών.

12.2. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η Προωθητική Ενέργεια είναι δυνατόν να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας. 

12.3. Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά την ανέλεγκτη κρίση της Διοργανώτριας, υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις χειραγώγησης της διαδικασίας συμμετοχής ή οποιασδήποτε άλλης επιλήψιμης πρακτικής, η Διοργανώτρια θα έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τον συγκεκριμένο συμμετέχοντα και να μην τον αναδείξει ως νικητή. Στην περίπτωση αυτή, ο εν λόγω συμμετέχων χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου.

12.4. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η συμμετοχή τους στην Προωθητική Ενέργεια γίνεται αποκλειστικώς με δική τους ευθύνη. Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη στους συμμετέχοντες στην κατάσταση που ευρίσκεται και η Διοργανώτρια, οι αξιωματούχοι, διευθυντές, υπάλληλοι και προστηθέντες αυτής δεν προβαίνουν σε οποιαδήποτε δήλωση ούτε και παρέχουν οποιαδήποτε εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια και πληρότητα της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου οποιασδήποτε ιστοσελίδας είναι συνδεδεμένη με την εν λόγω ιστοσελίδα και ουδεμία ευθύνη θα έχουν για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει από την εν λόγω αιτία.

Η παρούσα υποχρέωση των συμμετεχόντων θα ισχύει και μετά την ολοκλήρωση της Προωθητικής Ενέργειας.

13. Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε τυχόν διαφορά θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

14. Οι όροι συμμετοχής έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Άννα Ρήγα (Ακαδημίας 59, Αθήνα)) και οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να αποκτήσει αντίγραφο, με δική του δαπάνη. Επίσης, ευρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.pampers.gr.

15. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των ανωτέρω όρων.