User Agreement

Κατευθυντήριες Γραμμές της Κοινότητας Pampers.gr

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ PAMPERS.GRΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ! ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ή/ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ PAMPERS.GR.

Με την εγγραφή σας, τη συμμετοχή σας ή/και τη χρήση της Κοινότητας Pampers.gr δηλώνετε τη συμφωνία σας με αυτές τις Κατευθυντήριες Γραμμές. Αν δεν συμφωνείτε με τους εν λόγω όρους χρήσης, δεν μπορείτε να συμμετάσχετε ή να χρησιμοποιήσετε την Κοινότητα Pampers.gr.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ: Η συνδρομή και η συμμετοχή σας είναι εντελώς προαιρετικές. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι όλες οι πληροφορίες εγγραφής που υποβάλλετε είναι αληθείς και ακριβείς. Συμφωνείτε να διατηρείτε την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών. Επιπλέον, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε δεκαο δεκαέξι (16)ετών και άνω, και ότι η χρήση εκ μέρους σας της Κοινότητας Pampers.gr δεν θα επηρεάσει οποιονδήποτε ισχύοντα τοπικό, κρατικό, ομοσπονδιακό ή διεθνή νόμο ή κανονισμό.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Οποιαδήποτε προσωπικώς αναγνωρίσιμη πληροφορία συλλέξουμε από εσάς υπόκειται στις Κατευθυντήριες Γραμμές της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων της P&G. Ανατρέξτε σε αυτόν τον σύνδεσμο Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της P&G.. Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της P&G ενσωματώνεται δια του παρόντος σε αυτή τη Συμφωνία και καθίσταται τμήμα αυτής.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Η χρήση της Κοινότητας Pampers.gr υπόκειται επιπλέον στους rel="noopener noreferrer" Όρους και Προϋποθέσεις της P&G. Οι Όροι και Προϋποθέσεις της P&G ενσωματώνονται δια του παρόντος σε αυτή τη Συμφωνία και καθίστανται τμήμα αυτής.

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ: Η Κοινότητα Pampers.gr είναι ένα εργαλείο με το οποίο τα μέλη της μπορούν να διατυπώσουν ουσιαστικές σκέψεις, απόψεις και πληροφορίες σχετικά με το υπό συζήτηση θέμα. Μπορείτε να περιηγηθείτε στον ιστότοπο για προσωπική διασκέδαση και ενημέρωση. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες να συμμετάσχετε ενεργά στην Κοινότητα Pampers.gr. Βεβαιωθείτε ότι οι απαντήσεις σας είναι σχετικές με την αναρτημένη καταχώριση και τον προαναφερθέντα στόχο της Κοινότητας Pampers.gr. Παρόλο που η απομάκρυνση από το θέμα είναι φυσιολογικό φαινόμενο, προσδοκούμε να παραμείνουν όλοι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο θέμα.

Η P&G έχει το δικαίωμα να διατηρήσει και να χρησιμοποιήσει κατά τη διακριτική της ευχέρεια, μεμονωμένα ή συνολικά, οποιοδήποτε από τα σχόλια, τις προτάσεις, τα δεδομένα ή τις λοιπές πληροφορίες (εφεξής συγκεντρωτικά «Πληροφορίες»), οι οποίες κατατέθηκαν από πλευράς σας στην Κοινότητα Pampers.gr, σε τρέχοντα ή μελλοντικά προϊόντα ή υπηρεσίες, χωρίς περαιτέρω αποζημίωση προς εσάς. Στον βαθμό που οι εν λόγω πληροφορίες δύναται να προστατευθούν βάσει των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συμφωνείτε να εκχωρήσετε, όπως απαιτείται, οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, μεμονωμένα και συνολικά, στην P&G και να συνεργαστείτε με την P&G για την ανάθεση των εν λόγω δικαιωμάτων. Δια της παρούσης χορηγείτε στην Pampers.gr διαρκή, αμετάκλητη, άνευ δικαιωμάτων μεταβιβάσιμη άδεια να χρησιμοποιήσει, να αντιγράψει, να δημοσιεύσει, να αναμεταδώσει ή να χρησιμοποιήσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο το όνομά σας, τις δηλώσεις σας, να τροποποιήσει,να διαγράψει εντελώς, να προσαρμόσει, να δημοσιεύσει, να μεταφράσει, να δημιουργήσει παράγωγα έργα από το περιεχόμενο αυτών ή/και να διανείμει το εν λόγω περιεχόμενο σε οποιαδήποτε μορφή, μέσο ή τεχνολογία ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς να περιορίζεται σε, οποιουδήποτε διαφημιστικού, προωθητικού και λοιπού εμπορικού σκοπού, μεμονωμένα ή συνδυαστικά.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ:

1. Δεν μπορείτε να αποπειραθείτε να υποδυθείτε άλλον Χρήστη ή πρόσωπο το οποίο δεν είναι Χρήστης,

2. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε πληροφορία από την Κοινότητα Pampers.gr για να παρενοχλήσετε, να απειλήσετε, να υβρίσετε ή να βλάψετε άλλο πρόσωπο, ή για να επικοινωνήσετε με, να πραγματοποιήσετε διαφήμιση, να προβείτε σε άγρα πελατών ή να πραγματοποιήσετε πωλήσεις σε οποιονδήποτε Χρήστη, χωρίς την πρότερη ρητή συγκατάθεση του εν λόγω Χρήστη,

3. Η συνεισφορά δεν πρέπει να περιέχει υλικό που απειλεί ή προσβάλλει οποιονδήποτε τόπο, επιχείρηση ή ομάδα,

4. Η συνεισφορά δεν πρέπει να περιέχει υλικό το οποίο παραβιάζει, εισβάλλει ή καταπατά τα δικαιώματα τρίτου, τα οποία περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται σε, δικαιώματα προστασίας δεδομένων, δημοσιότητας ή πνευματικής ιδιοκτησίας, ή το οποίο συνιστά παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων,

5. Η συνεισφορά πρέπει να είναι πρωτότυπη στο σύνολό της, να έχει δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου από εσάς και να μην ενσωματώνει ή περιέχει οτιδήποτε ανήκει σε τρίτο ή θα απαιτούσε τη συναίνεση τρίτου,

6. Η συνεισφορά δεν πρέπει να περιέχει περιεχόμενο το οποίο γνωρίζετε ότι είναι λανθασμένο, ανακριβές ή παραπλανητικό,

7. Η συνεισφορά δεν πρέπει να περιέχει επωνυμίες ή εμπορικά σήματα,

8. Η συνεισφορά δεν πρέπει να παρουσιάζει οποιαδήποτε εμπορική/εταιρική διαφήμιση (η οποία περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται σε, εταιρικά λογότυπα, επωνυμίες, επιχειρηματικά συνθήματα, πολιτικές ή θρησκευτικές δηλώσεις),

9. Η συνεισφορά δεν πρέπει να περιέχει διαφημιστικό λογισμικό, αλυσιδωτά e-mail, ανεπίκλητα μαζικά e-mail, ανεπιθύμητη αλληλογραφία, πυραμιδικά σχήματα, διαφημίσεις, άγρα ιδιωτών ή εταιρικών πελατών,

10. Η συνεισφορά δεν πρέπει να περιέχει ιούς, δούρειους ίππους, σκουλήκια, διαδικτυακά μποτ, λογισμικό υποκλοπής ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα υπολογιστή έχει στόχο να βλάψει, να παρέμβει ή να παρακολουθήσει λαθραία ή να οικειοποιηθεί οποιοδήποτε σύστημα, δεδομένα ή πληροφορίες,

11. Η συνεισφορά δεν πρέπει να περιέχει υλικό το οποίο είναι ακατάλληλο, απρεπές (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς να περιορίζεται σε, γυμνότητας ή πορνογραφίας), βλάσφημο, άσεμνο, μισητό, ύπουλο, δυσφημιστικό, εξυβριστικό ή συκοφαντικό (περιλαμβάνοντας λέξεις ή σύμβολα τα οποία θεωρούνται ευρέως προσβλητικά προς άτομα μιας συγκεκριμένης φυλής, εθνικότητας, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή κοινωνικοοικονομικής ομάδας),

12. Η συνεισφορά δεν πρέπει να περιέχει υλικό το οποίο προωθεί αδιαλλαξία, ρατσισμό, μίσος ή βλάβη ενάντια σε οποιαδήποτε ομάδα ή άτομο, ή το οποίο προωθεί διάκριση βάσει φυλής, φύλου, θρησκείας, εθνικότητας, ανικανότητας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ηλικίας,

13. Η συνεισφορά δεν πρέπει να περιέχει οποιαδήποτε πληροφορία η οποία αναφέρεται σε άλλους ιστότοπους, διευθύνσεις, διευθύνσεις e-mail, στοιχεία επικοινωνίας ή αριθμούς τηλεφώνου,

14. Οι συνεισφορές δεν πρέπει να περιλαμβάνουν εγκληματική ή παράνομη δραστηριότητα, η οποία περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται σε, παιδική πορνογραφία, απάτη, εμπορία άσεμνου υλικού, εμπορία ναρκωτικών ή τυχερά παιχνίδια,

15. Οι συνεισφορές δεν πρέπει να περιέχουν παρακλήσεις για χρήματα ή υπηρεσίες,

16. Οι συνεισφορές δεν πρέπει να αιτούνται προσωπικές πληροφορίες από κανένα άτομο κάτω των 16 ετών,

17. Η συνεισφορά δεν πρέπει να περιέχει υλικό το οποίο είναι παράνομο, παραβιάζει ή αντιβαίνει σε όλους τους ισχύοντες τοπικούς, κρατικούς, ομοσπονδιακούς ή διεθνείς νόμους και κανονισμούς.

18. Δεν μπορείτε
(1) Να επιλέξετε ή να χρησιμοποιήσετε ένα όνομα οθόνης άλλου προσώπου, με πρόθεση να υποδυθείτε αυτό το πρόσωπο,
(2) Να χρησιμοποιήσετε το όνομα οθόνης οποιουδήποτε άλλου χωρίς εξουσιοδότηση,
(3) Να χρησιμοποιήσετε ένα όνομα οθόνης κατά παράβαση της πνευματικής ιδιοκτησίας ή λοιπών νομικών δικαιωμάτων οποιουδήποτε προσώπου ή
(4) Να χρησιμοποιήσετε ένα όνομα οθόνης το οποίο η Pampers θεωρεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και για οποιονδήποτε λόγο, ακατάλληλο.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: Το περιεχόμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου δεν αποτελεί υποκατάστατο της ιατρικής γνωμάτευσης. Η Pampers.gr και τα newsletter μέσω e-mail των Σελίδων για Γονείς δεν στοχεύουν και δεν προβαίνουν σε παροχή ιατρικών συμβουλών, διαγνώσεων ή θεραπειών. Το σύνολο του περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, των γραφικών, των εικόνων και των πληροφοριών έχουν ως μοναδικό τους σκοπό τη γενική πληροφόρηση. Μην αγνοείτε ποτέ τις επαγγελματικές ιατρικές συμβουλές ή καθυστερείτε να τις ζητήσετε εξαιτίας μιας συμβουλής που διαβάσατε σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε κάποιο ηλεκτρονικό newsletter στις Σελίδες για Γονείς. Μην βασίζεστε ποτέ σε πληροφορίες αυτού του ιστότοπου ή κάποιου ηλεκτρονικού newsletter, αντί να ζητάτε επαγγελματική ιατρική βοήθεια.

ΜΗ ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΔΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠ' ΕΥΘΥΝΗ ΣΑΣ. Η P&G ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΡΗΤΗΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΗΣ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. Ορισμένες πολιτείες δεν επιτρέπουν την αποποίηση εγγυήσεων, επομένως οι ως άνω αποποιήσεις ενδεχομένως να μην ισχύουν στη δική σας περίπτωση.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ: Συμφωνείτε να απαλλάξετε ευθυνών και να αποζημιώσετε την P&G και τους εργαζομένους της, τους αντιπροσώπους και τους εκπροσώπους της, από και ενάντια σε οποιαδήποτε απαίτηση τρίτου, η οποία προκύπτει από ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση εκ μέρους σας της Κοινότητας Pampers.gr, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ευθύνης ή δαπάνης προκύπτει από το σύνολο των απαιτήσεων, των ζημιών, των βλαβών (πραγματικών και επακόλουθων), των αγωγών, των δικαστικών αποφάσεων, των δικαστικών εξόδων και των δικηγορικών αμοιβών πάσης φύσεως.

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ: Πέραν των οποιωνδήποτε ένδικων μέσων τα οποία πιθανόν να έχει στη διάθεσή της η P&G για την εκ μέρους σας παραβίαση αυτών των Κατευθυντήριων Γραμμών, η P&G έχει επίσης το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να αναστείλει ή να παύσει την πρόσβασή σας στην Κοινότητα Pampers.gr.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ: Οι συνεισφορές σας δεν θα πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές των απόψεων της P&G ή οποιασδήποτε θυγατρικής ή συνδεδεμένης εταιρείας αυτής. Επιπρόσθετα, δεν υφίσταται καμία εμπιστευτική ή άλλη σχέση, καταπιστευματική ή άλλου είδους, μεταξύ σας και της P&G. Σύμφωνα με τα ως άνω, κάθε συμβαλλόμενο μέρος καθίσταται και ενεργεί ως ανεξάρτητος ανάδοχος και όχι ως εταίρος, εταίρος κοινοπραξίας, αντιπρόσωπος, υπάλληλος ή εργοδότης του αντισυμβαλλομένου και δεν δεσμεύει ή αποπειράται να δεσμεύσει τον αντισυμβαλλόμενο με οποιοδήποτε συμβόλαιο.

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Ενδέχεται να ισχύσουν ειδικοί όροι για λοιπές υπηρεσίες ή προωθητικές ενέργειες της Pampers.gr, όπως Επίσημοι Κανονισμοί διαγωνισμών, κληρώσεων, παρουσιάσεων ή/και δραστηριοτήτων. Οι εν λόγω όροι ισχύουν επιπρόσθετα σε αυτές τις Κατευθυντήριες Γραμμές και, σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν οι Κατευθυντήριες Γραμμές.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ: Η P&G δύναται να τροποποιήσει τους όρους της παρούσας Συμφωνίας κατά τη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς ειδοποίηση, η δε τροποποίηση έχει άμεση ισχύ. Αντίστοιχα, προτείνουμε να ελέγχετε αυτή τη σελίδα ανά τακτά χρονικά διαστήματα για επικαιροποιημένες ή επιπρόσθετες Κατευθυντήριες Γραμμές